SIROWA POLAND Sp. z o.o.

Cosmetic Division
ul. Poselska 11
Warszawa, Poland, 03-931
Ph.: +48 22 518 58 00
Fax.: +48 22 515 58 09
E-mail: sirowa_pl@sirowa.com

SIROWA POLAND Sp. z o.o.

Pharma Division
ul. Poselska 11
Warszawa, Poland, 03-931
Ph.: +48 22 518 58 00
Fax.: +48 22 515 58 09
E-mail:pharma_pl@eu.sirowa.com

Zgłoś działania niepożądane dla leku Prefemin PMS:pv@rapofarm.pl

Formularz zgloszenia (.docx)